Federacja jest związkiem organizacji, które w drodze wspólnych działań mogą osiągnąć więcej. Każda z organizacji członkowskich zachowuje swoją dotychczasową autonomię i integralność, a Federacja zapewnia im wspólną płaszczyznę artykułowania swoich potrzeb i postulatów oraz możliwość realizowania wspólnych zamierzeń, także gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, aby przyłączyli się do tego wspólnego przedsięwzięcia jakim jest Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

—————————————————————————

Członkiem zwyczajnym Federacji Powszechny Samorząd Gospodarczy MSP może być wyłącznie organizacja pozarządowa, która posiada osobowość prawną i zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP lub działa na rzecz takich przedsiębiorców. Może ona zostać przyjęta w poczet członków, po podjęciu uchwały swoich władz statutowych o przystąpieniu do Federacji. Wzór uchwały do pobrania poniżej.

Wzór uchwały o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka zwyczajnego

Członkiem wspierającym Federacji może zostać osoba fizyczna lub prawna udzielająca Federacji pomocy finansowej, rzeczowej lub intelektualnej w realizacji jej celów. Aby zostać członkiem wspierającym Federacji spółka podejmuje uchwałę, a osoba fizyczna składa deklarację. Wzory obu dokumentów do pobrania poniżej.

Wzór uchwały o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka wspierającego

Wzór deklaracji osoby fizycznej o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka wspierającego

Skan wypełnionego i podpisanego dokumentu należy przesłać mailem na adres: biuro@psg-msp.pl