Komunikat po spotkaniu w Poznaniu.

W dniu 06 września 2018 roku, spotkali się w Poznaniu przedstawiciele organizacji gospodarczych z obszaru makroregionu poznańskiego (województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie) współpracujący w ramach Federacji Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

W czasie dyskusji omówiono konieczność wprowadzenia w Polsce ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. Ustalono, że zostanie powołany zespół, który opracuje projekt wspomnianej ustawy. Zostanie on przedstawiony do konsultacji jak najszerszej grupie organizacji gospodarczych, by miały możliwość wniesienia swoich uwag i poprawek.

Federacja Powszechnego Samorządu Gospodarczego będzie działała na rzecz budowy jak najszerszego poparcia dla tej ustawy w środowiskach gospodarczych.

Projekt ustawy zostanie przedstawiony wszystkim partiom politycznym, przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Federacja oczekiwać będzie ich deklaracji na temat projektu ustawy.

* * *

W najbliższym czasie zaplanowano przeprowadzenie spotkań organizacji gospodarczych w czterech pozostałych makroregionach kraju, z siedzibami w: Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

Oświadczenie po spotkaniu Federacji PSG z dnia 06.07.2018