UDZIEL POPARCIA PROJEKTOWI USTAWY O PSG
–> OTWÓRZ KWESTIONARIUSZ <–

—————————-

Szanowni Państwo.

Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy MSP prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz zbudowania szerokiego społecznego poparcia, dla jednej z fundamentalnych reform mających na celu naprawę Państwa, jaką jest wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego. Powszechny samorząd gospodarczy funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy czy Francja. Funkcjonował on także w II Rzeczpospolitej, został zniszczony po wojnie, ale po 1989 roku, aż do tej pory, nie został przywrócony. Jego wprowadzenie ma ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale także dla wszystkich bez wyjątku obywateli, ponieważ umożliwi dynamiczny rozwój kraju i pozwoli zlikwidować wszelkie patologie istniejące na styku polityka – biznes.

Poniżej można zapoznać się z dokumentami:

  1. Cele ustawy [Link]
  2. Założenia do ustawy [Link]
  3. Projekt ustawy [Link]

Aby wywrzeć skuteczny nacisk na polityków chcemy zebrać milion podpisów oraz kilkaset uchwał poparcia. Dlatego zwracamy się do wszystkich z następującym apelem.

  1. Prosimy przedsiębiorców, członków ich rodzin oraz wszystkich, bez względu na wykonywany zawód i miejsce pracy, którzy pragną nowoczesnego i sprawnego Państwa, o poparcie podpisem projektu ustawy oraz celów i założeń do tego projektu. Podpis można złożyć wpisując swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, w kwestionariuszu poparcia otwieranym powyżej.
  2. Prosimy zarządy cechów, izb rzemieślniczych, regionalnych i branżowych izb gospodarczych oraz wszelkich innych organizacji pozarządowych, o podjęcie uchwały popierającej wprowadzenie w Polsce ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym, a następnie o przesłanie skanu prawidłowo podpisanej uchwały na adres: biuro@psg-msp.pl
  3. Prosimy wszystkich o dobrowolną wpłatę dowolnej kwoty, z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”, na rachunek bankowy Federacji Powszechny Samorząd Gospodarczy MSP, numer konta bankowego:

11 1090 1274 0000 0001 4027 6267

Federacja PSG MSP nie pobiera składek i nie dysponuje własnym budżetem. Dobrowolne wpłaty pozwolą na uzyskanie środków na kampanię marketingową i lobbingową, na rzecz wprowadzenia ustawy o PSG. Federacja na swojej stronie internetowej publicznie rozliczy się z uzyskanych pieniędzy.

Wszystkie osoby oraz organizacje gospodarcze, które chciałyby budować struktury przyszłego powszechnego samorządu gospodarczego, a w przyszłości być organizatorami regionalnych izb przemysłowo – handlowych oraz ich oddziałów powiatowych, prosimy o przesłanie mailem zgłoszenia na adres: biuro@psg-msp.pl. Należy podać: imię i nazwisko lub nazwę organizacji, adres zamieszkania lub siedziby, telefon i adres mailowy.