Modele Powszechnego Samorządu Gospodarczego

Powszechny Samorząd Gospodarczy to instytucja w Polsce nieznana, choć ma długą historię sięgającą II Rzeczypospolitej.W tym fragmencie Włodzimierz Zydorczak przedstawia dwa modele funkcjonowania PSG w Europie oraz przedstawia korzyści i potrzebę zmiany aktualnego modelu anglosaskiego na kontynentalny.Wkrótce więcej filmów, które będą wyjaśniać czym jest Powszechny Samorząd Gospodarczy oraz jakie płyną z niego korzyści.

Opublikowany przez Powszechny Samorząd Gospodarczy Niedziela, 16 grudnia 2018

[Video] Modele Powszechnego Samorządu Gospodarczego