Powszechny Samorząd Gospodarczy a problemy Polski

W tym fragmencie Włodzimierz Zydorczak przedstawia cele i zadania Federacji PSG powołanej w maju 2018 roku.By uzasadnić konieczność współpracy dla dokonania zmian w Polsce, przedstawił szereg danych statystycznych, ukazujących słabość naszego państwa i przerost szkodliwej administracji publicznej.

Opublikowany przez Powszechny Samorząd Gospodarczy Niedziela, 16 grudnia 2018

[Video] PSG a problemy Polski