Zaproszenie na Konferencję w Gliwicach

Zarząd Federacji Powszechny Samorząd Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach mają przyjemność zaprosić Przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych, na Konferencję poświęconą idei przywrócenia w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego, jako instytucji publiczno – prawnej.

Data Konferencji: 07 grudnia 2018 roku (piątek), godz. 16.00 – 19.00.

Miejsce Konferencji: Siedziba Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości – Gliwice, ul. Raciborska 2, sala konferencyjno-szkoleniowa I piętro.

Ramowy program Konferencji – 3 bloki informacyjno-dyskusyjne:

  1. Powszechny samorząd gospodarczy jako instytucja prawa publicznego, jego istota, struktura, cele i zadania – moderator Włodzimierz Zydorczak – godz. 16.00-17.00.

  2. Uwarunkowania społeczno – polityczne przywrócenia w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego – moderator Paweł Rzepka – godz. 17.00-18.00.

  3. Prezentacja możliwych form działania Federacji PSG na rzecz przedsiębiorców – moderatorzy Anna Teresa Wojnarska i Jarosław Piszczek – godz. 18.00-19.00.

W każdym z bloków przewidziana jest krótka prezentacja oraz czas na pytania i dyskusję.

Z poważaniem:

Andrzej Zarzycki – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach;

Wiesław Jabłoński – Dyrektor Biura Cechu;

Włodzimierz Zydorczak – Prezydent Federacji PSG MSP;

Cezary Skwarło – Wiceprezydent Federacji PSG MSP.

Zaproszenie na Konferencję w Gliwicach 07.12.18