Dla przedsiębiorców. Dla obywateli.

Tworzymy federację, która działa na rzecz przywrócenia powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce. Łączymy organizacje członkowskie
i przedsiębiorców sektora MŚP i wspólnie przedstawiamy nasze postulaty.

Czym jest PSG?

Powszechny samorząd gospodarczy jest instytucją prawa publicznego (tak samo jak samorząd terytorialny). Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, staje się członkiem samorządu gospodarczego z mocy ustawy. Nie musi płacić żadnych składek, posiada za to prawo wyborcze do izb przemysłowo handlowych, które reprezentują jego interesy. Przywrócenie PSG oferuje wiele korzyści dla Polski, dla jej przedsiębiorców i obywateli. Samorządy gospodarcze istnieją między innymi we Francji i w Niemczech, zrzeszając przedsiębiorców mają bardzo korzystny wpływ na gospodarkę. Obecnie funkcjonujące organizacje gospodarcze w Polsce funkcjonują na bazie prawa prywatnego, a PSG musi być powołany ustawą. Dowiedz się więcej:

Kiedyś a teraz

Polska była jednym z pierwszych krajów, który wprowadził samorząd gospodarczy w modelu kontynentalnym. Niestety, samorząd zakończył działalność przed II WŚ i nie został wznowiony po przemianach w 89′ roku. W międzyczasie powstawały różne izby i zrzeszenia zajmujące się przemysłem prywatnym, handlem i usługami, jednak aż do dziś nie zdołały one skonsolidować przedsiębiorców w kraju.

Deklaracja Wielkopolska

Hipolit Cegielski, pomimo trudności, które sprawiała mu panująca władza, znalazł czas i siły aby jednocześnie zajmować się badaniami naukowymi, tworzyć prężne przedsiębiorstwo oraz działać społecznie. Stał się symbolem wielkopolskiej przedsiębiorczości i inspiracją dla nas. W silnym gronie wielkopolskich przedsiębiorców i rzemieślników, wraz    z kandydatem do Parlamentu Europejskiego Michałem Wawrykiewiczem, publicznie i uroczyście zobowiązaliśmy się walczyć o interesy przedsiębiorców. Chcesz działać z nami?

FAKT #1

PRZEDSIĘBIORCY SĄ ROZPROSZENI

Aż 91% przedsiębiorców jest poza organizacjami zrzeszającymi! Z całego sektora MŚP zaledwie 5% jest zrzeszonych w rzemiośle, a 4% w izbach gospodarczych, branżowych i terytorialnych.

FAKT #2

PSG TO KORZYŚCI DLA KAŻDEGO

Przywrócenie PSG ma znaczenie dla gospodarki, ale również dla samych obywateli. Umożliwi dynamiczny rozwój kraju i pozwoli zlikwidować patologie na styku polityki, administracji i biznesu.

FAKT #3

PSG PODNIESIE STANDARDY

PSG usprawni sądownictwo gospodarcze i szkolnictwo zawodowe oraz ulepszy nadzór nad procesami przekształceń, restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstw.

FAKT #4

FEDERACJA JEST NIEZALEŻNA

Federacja nie pobiera składek i nie dysponuje własnym budżetem. Jest napędzana dobrą wolą zrzeszonych organizacji i osób wspomagających. Możesz być jedną z nich!

Najważniejsze działania

  • Budujemy społeczne poparcie dla idei PSG
  • Integrujemy środowisko przedsiębiorców sektora MSP
  • Reprezentujemy ideę PSG w Parlamencie Europejskim
  • Wspieramy interesy rzemieślników i przedsiębiorców
  • Wdrażamy procedury dające bezpieczeństwo finansowe
  • Służymy poradą prawną dla członków federacji

Ideę przywrócenia PSG wspiera wiele osób i instytucji: