Zróbmy to razem.

Zwracamy się do Was z prośbą o poparcie działań na rzecz wprowadzenie w Polsce ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. Nasze wieloletnie doświadczenie i rozbudowane kontakty pokazują, że organizacje zrzeszające potrafią wspólnie zdziałać wiele dobrych rzeczy.

Przywrócenie PSG w Polsce ma duże znaczenie dla dobrobytu obywateli, rozwoju społeczeństwa oraz siły i bezpieczeństwa kraju. Zostań członkiem federacji.

Zapraszamy:

  • Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz przedsiębiorców
  • Izby gospodarcze, terytorialne i branżowe
  • Cechy rzemiosła
  • Przedsiębiorców
  • Osoby fizyczne
  • Osoby prawne

Przystępujące organizacje, przedsiębiorcy i osoby zachowują swoją dotychczasową autonomię i integralność, a Federacja PSG MSP zapewnia im wspólną płaszczyznę do artykułowania swoich potrzeb i realizowania wspólnych zamierzeń.
Federacja nie pobiera żadnych składek. Są 2 rodzaje członkostwa w PSG:

Członkostwo zwyczajne:

Członkiem zwyczajnym Federacji PSG MSP może być organizacja pozarządowa, która posiada osobowość prawną
i zrzesza przedsiębiorców sektora MSP lub działa na rzecz takich przedsiębiorców. Po podjęciu uchwały swoich władz statutowych o przystąpieniu, może zostać przyjęta w poczet członków PSG. Aby zostać członkiem zwyczajnym, należy wysłać do nas skan wypełnionego i podpisanego dokumentu:

Wzór uchwały o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka zwyczajnego

Członkostwo wspierające:

Członkiem wspierającym Federacji może zostać przedsiębiorca, osoba fizyczna lub prawna udzielająca Federacji finansowej, rzeczowej lub intelektualnej pomocy w realizacji celów. Aby zostać członkiem wspierającym, spółka podejmuje uchwałę, a osoba fizyczna składa deklarację. Aby zostać członkiem wspierającym, należy wysłać do nas skan wypełnionego i podpisanego dokumentu:

Wzór uchwały o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka wspierającego
Wzór deklaracji osoby fizycznej o przystąpieniu do Federacji w charakterze członka wspierającego

Wspólnie możemy więcej

Oczekujemy od Was jedynie poparcia idei, która zrealizowana, będzie dobrze służyć wszystkim. Jednakże, kampania marketingowa i lobbing na rzecz wprowadzenia ustawy o PSG oznacza niemałe koszty, wobec czego, przyjmujemy dobrowolne wpłaty. Federacja rozliczy się z uzyskanych pieniędzy publicznie, na stronie internetowej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz wpłacić dowolną kwotę na rachunek bankowy Federacji:

Federacja Powszechny Samorząd Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw
11 1090 1274 0000 0001 4027 6267
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”