KWESTIONARIUSZ

Każdy, kto wskutek epidemii COVID-19 poniósł szkody materialne i (lub) utracił zdolność regulowania swoich zobowiązań (częściową lub całkowitą), proszony jest o zarejestrowanie się za pomocą naszego internetowego kwestionariusza. Wystarczy podać imię i nazwisko, adres mailowy, województwo, powiat i gminę. Powszechny Samorząd Gospodarczy będzie reprezentował w rozmowach z rządem wszystkie zarejestrowane osoby i wszystkim im bez wyjątku będzie udzielał ochrony.

Przejdź do kwestionariusza.